Datum för HÖSTENS NTA-utbildningar

TEMA VATTEN Minst 8 & max 24 deltagare
Tisdag 23/9
Torsdag 25/9

Torsdag 6/11
Tisdag 11/11
Torsdag 13/11

TEMA LUFT Minst 8 & max 24 deltagare
Tisdag 30/9
Torsdag 2/10

Tisdag 18/11
Torsdag 20/11
Torsdag 27/11

TEMA LJUD Minst 8 och max 18 deltagare
Onsdag 15/10
Torsdag 16/10

Tisdag 2/12
Torsdag 4/12
Tisdag 9/12
Torsdag 11/12
Tisdag 16/12

Upplägg
Kl. 09-09:30 Dropin & Fika
Kl. 09:30 Kursstart
Kl. 12-13 Lunch
Kl. 14:30 Fika
Kl. 16:00 Avslutning

Anmälan görs till Er NTA-samordnare, glöm inte anmäla eventuella allergier!
Kostnad: 800 kr/person och tema.
Kostnaden inkluderar lärarhandledning, all förbrukningsmateriel samt fika & lunch.

Välkomna!

Rulla till toppen