NTA för Förskolan, UTBILDNINGSDATUM VÅREN 2015

Under våren 2015 erbjuder vi nedanstående utbildningsdatum;

VATTEN
Onsdag v. 9, 25/2
Måndag v. 10, 2/3

LUFT
Onsdag v. 10, 4/3
Måndag v. 11, 9/3

LJUD
Torsdag v. 11, 12/3
Fredag v. 12, 20/3
Fredag v. 13, 27/3
Tisdag v. 14, 31/3

Drop In och fika kl. 09:00-09:30
Kursen pågår kl. 09:30 – 16:00 på Fenomenmagasinet, Tunnbindaregatan 6, Linköping

I kursavgiften ingår lärarhandledning, förtäring samt all förbrukningsmateriel.
Anmälan via er kommuns NTA-samordnare. Minimum 8 och maximum 24 deltagare/tillfälle.
Eventuell specialkost anmäles senast 1 vecka innan kurstillfället till Fenomenmagasinet på tele
013-14 52 30 eller mejl fenomenmagasinet@linkoping.se

Välkomna!


Publicerat

i

av

Etiketter: