Teknik F-3

 

De fem mäktiga maskinerna

De fem mäktiga maskinerna har funnits sedan antiken men de användes förmodligen långt innan dess. De brukar kallas för ”De mäktiga fem” och består av: kilen, hävstången, lutande planet, hjulet och skruven”. De har alla gemensamt att de sparar kraft vid arbete, man brukar säga ”det man sparar i kraft förlorar man i väg”. I detta tema kommer vi gå igenom de fem mäktiga maskinerna och sedan får eleverna en praktiskt uppgift som de ska lösa tillsammans i mindre grupper.

Knak & Brak

Dragkrafter och tryckkrafter, vad innebär det? Vad har wellpapp och altantak gemensamt? Hur kan man bygga för att det ska bli så stabilt som möjligt? En kortare inledning kring teknik och olika typer av materiel varefter eleverna får i uppgift att bygga lätt men starkt!

 

Djurolympiaden

Vem hoppar längst? En groda eller en hare? Grunden till klassisk ingenjörskonst är att kunna mäta saker. I början var det vanligt att man använde olika kroppsdelar för att kunna jämföra exempelvis längder. Med tiden insåg man att metoden inte var särskilt exakt och att man behövde något annat längdmått. I slutet av 1700-talet började man använda sig av grunden till det vi idag kallar metersystemet. Efterhand blev det allt mer populärt och kom att ersätta det kaos av olika längdmått som då användes i Europa. Till slut skapades ett enhetligt system som fick alla att ”tala samma språk”, nämligen SI-systemet. SI →Système International d’Unités = det internationella enhetssystemet. SI är den nu allmänt gällande formen av det metersystem som man då började använda i Frankrike. Det täckte i stort sett behov för rum och tid samt mekanik. Det byggde på enheterna meter (m), gram (g) och sekund (s). I programmet får eleverna med hjälp av meterstavar och koner mäta och jämföra hopp av olika djur som exempelvis hare, groda, varg, loppa, katt , häst och känguru. Av dessa finns en överlägsen vinnare, gissa vem?

 

Programmering – Bee-Bot

Barnen/eleverna får pröva på enkel programmering med syfte att i tidig ålder väcka och uppmuntra teknikintresset. Det är också en introduktion till hur enkla program skapas.
Bee-Bot är en robot som enkelt programmeras att röra sig i bestämda banor och med bestämda avstånd med hjälp av sex olika knappar; framåt, bakåt, sväng vänster, sväng höger, paus och stopp.
Barnen/eleverna får bland annat träna på logiskt tänkande och algoritmer på ett lustfyllt sätt!
Låt Bee-Bot t.ex. åka och handla fisk, leta efter en skatt eller leta bokstäver! Materielen kan anpassas i det oändliga utifrån barnens ålder och förkunskaper.

 

 

 

Bygg en batteridriven Graffiti-konstnär!

Med en plastburk, en liten elmotor, ett trähjul, batterier, tuschpennor och tejp får eleverna bygga en ”Graffiti-Robot” som sedan får vandra runt och skapa ett konstverk.
Konstverket får eleverna ta med hem.

 

Skoj med Kugghjul

Vi pratar lite teknik i vardagen och vad hjul och kugghjul kan användas till.
Barnen får sedan i uppdrag att i smågrupper bygga ihop kugghjul i olika storlekar till en lång bana. Målet är att de ska få ett träd med apor att snurra runt!

 

Knep & Knåp med K´nex

Vi pratar om konstruktioner och att olika material är bra till olika saker – t.ex. är tyg inte så bra att bygga bilar av. Vi tittar på att man kan forma material på olika sätt så att konstruktionen blir stabilare. Eleverna får slutligen bygga olika figurer med hjälp av K´nex.