Teknik 4-6

Knak & Brak

Dragkrafter och tryckkrafter, vad innebär det? Vad har wellpapp och altantak gemensamt? Hur kan man bygga för att det ska bli så stabilt som möjligt? En kortare inledning kring teknik och olika typer av materiel varefter eleverna får i uppgift att bygga lätt men starkt!

 

Luftracet

Vi bygger en bil driven av luft! Vi trimmar den och ser till att vinna racet.

 

De fem mäktiga maskinerna

De fem mäktiga maskinerna har funnits sedan antiken men de användes förmodligen långt innan dess. De brukar kallas för ”De mäktiga fem” och består av: kilen, hävstången, lutande planet, hjulet och skruven. De har alla gemensamt att de sparar kraft vid arbete, man brukar säga ”det man sparar i kraft förlorar man i väg”. I detta tema kommer vi gå igenom de fem mäktiga maskinerna och sedan får eleverna en praktiskt uppgift som de ska lösa tillsammans i mindre grupper.

 

Makalösa Manicker

Efter en kort introduktion kring tekniska system och vem Rube Goldberg var och hans koppling till Pettson och Findus, får eleverna i uppdrag att i smågrupper tillverka en Makalös Manick med målet att den ska plinga i en klocka!
Till sin hjälp har de en mängd olika materiel som t.ex. magneter, kulor, klotsar, trästavar, leksaksbilar, snören, tejp, rör, trälister, kaplastavar, hinkar mm och såklart sin fantasi och sina kompisar!

 

Bygg en batteridriven Graffiti-Konstnär!

Med en plastburk, en liten elmotor, ett trähjul, batterier, tuschpennor och tejp får eleverna bygga en ”Graffiti-Robot” som sedan får vandra runt och skapa ett konstverk.
Konstverket får eleverna ta med hem.

 

Skoj med Kugghjul

Vi pratar lite teknik i vardagen och vad hjul och kugghjul kan användas till.
Barnen får sedan i uppdrag att i smågrupper bygga ihop kugghjul i olika storlekar till en lång bana. Målet är att de ska få ett träd med apor att snurra runt!

 

Bee-Bot Programmering

Barnen/eleverna får pröva på enkel programmering med syfte att i tidig ålder väcka och uppmuntra teknikintresset. Det är också en introduktion till hur enkla program skapas.
Bee-Bot är en robot som enkelt programmeras att röra sig i bestämda banor och med bestämda avstånd med hjälp av sex olika knappar; framåt, bakåt, sväng vänster, sväng höger, paus och stopp.
Barnen/eleverna får bland annat träna på logiskt tänkande och algoritmer på ett lustfyllt sätt!
Låt Bee-Bot t.ex. åka och handla fisk, leta efter en skatt eller leta bokstäver! Materielen kan anpassas i det oändliga utifrån barnens ålder och förkunskaper.

 

 

 

Bygg ett larm

Vi pratar om vad teknik är för något. Vad har vi för tekniska lösningar i hemmet? Vi utmanar eleverna med att bygga ett larm till ett litet hus.

 

Knep & Knåp med K´nex

Vi pratar om konstruktioner och att olika material är bra till olika saker – t.ex. är tyg inte så bra att bygga bilar av. Vi tittar på att man kan forma material på olika sätt så att det blir stabilare. Eleverna får slutligen bygga en figur med hjälp av K´nex.

 

Titta vi flyger

Vi börjar med en tillbakablick i flyghistorien där vi möter Bröderna Wright, Otto Lilienthal, Carl Cederström och Charles Lindbergh mfl. Eleverna får sedan en uppgift att bygga ett flygplan som ska glidflyga så långt som möjligt.