Fysik 4-6

Luft

Luft finns överallt omkring oss. Vi kan inte se den rena luften – den luktar inget, men den finns där! Vad är luft? Kan man känna luft? Väger luft något? Vi visar luftens grundläggande egenskaper och gör experiment med luft och får svar på våra frågor.

Laddat tillstånd och enkel elektricitet

Varför sprakar det om håret när jag tar av mig mössan? Vi berättar och visar statisk elektricitet. Hur kan en glödlampa lysa? Vi pratar om grundläggande elektricitet och elektricitetens historia.

Ljud

Det är delvis med hjälp av hörseln som vi lär känna vår omgivning. Vi lär oss tala genom att härma det vi hör. Överallt möter vi ljud. Vad är ljud?Hur uppstår olika sorters ljud? Vi visar de grundläggande egenskaperna för akustik. Eleverna kommer också få göra enkla experiment med ljud.

Magnetism

Magneter har vi överallt i vårt samhälle men vad är det för osynlig kraft som kan dra till sig vissa föremål? Vi går igenom magnetismens grunder och visar olika experiment och får svar på t.ex. varför vissa ämnen är magnetiska och vissa inte. Komagneter – kan man fånga kor med dem? Eleverna kommer också få göra några enkla experiment.

Ljus 

Hade vi inget ljus så skulle vi inte se något men som tur är så har vi vår sol som är vår största ljuskälla. Men vad är ljus? Var kommer den ifrån? Vad är en skugga? Innehåller solljus olika färger? Vi gör experiment med ljus som visar vad ljus är. Eleverna får också gör enkla experiment med ljus.

Energi och energiomvandlingar

Vi pratar om och visar vad energiprincipen går ut på.  Vi förklarar energiomvandlingar t.ex. när lägesenergi omvandlas till rörelseenergi och visar experiment. Sedan får eleverna ett uppdrag som de ska lösa i grupp.

Luftracet

Vi bygger en bil som är driven av luft! Vi trimmar den och ser till att vinna racet. Vi pratar också om vad det är som gör att bilen kan röra på sig.

El och magnetism, vad har de för koppling?

Vi visar diverse elkretsar och magnetiska experiment. Vi visar också en elektromagnet. Kort genomgång med efterföljande stationslaborationer.

Vatten

Vatten är en förutsättning för liv. Utan vatten kan vi inte leva mer än ett par dagar. Vad är vatten för något och vilka egenskaper har det? Ytspänning, vad är det? Vad menas att något är vattenlösligt? Vi visar med hjälp av olika experiment vattnets egenskaper. Vi går också igenom vattnets tre olika former; fast, flytande och gasform.

Kraft och rörelse

Vad har vi för krafter runt omkring oss som påverkar oss t.ex. vid lek? Vad menas med tyngdkraft? Vad är friktion? Vi visar och beskriver några av de krafter som finns och sedan får eleverna gör ett eget experiment.

Rulla till toppen