Kemi gymnasiet

Extraktion av DNA

I varje cell finns den genetiska information som behövs för att konstruera komponenter till nya celler. Molekylen är gigantisk och komplicerad och består av två flera meter långa kedjor av atomer som kallas polymerer. Dessa är lindade runt varandra och hålls samman av fyra olika typer av så kallade kvävebaser. Det är ordningsföljden av dessa som utgör den genetiska koden.

Med hjälp av en enkel metod kan vi utvinna DNA ur exempelvis en banan eller något annat. Upplev den fantastiska DNA-molekylen och lär känna dess unika egenskaper.

Kemiska reaktioner

Låt oss göra en djupdykning i en värld som vi inte kan se. Möjligen kan vi ana vad som händer med hjälp av avancerade mikroskop som ytterst få personer har tillgång till. Denna värld består av elektroner, atomer och molekyler. En del molekyler är mycket enkla bestående av ett eller endast några få atomslag. Andra kan vara enorma och bestå av miljoner av olika atomslag.

Ännu mer spännande blir det om man låter molekyler komma varandra nära. Då kan de reagera med varandra och skapa helt nya sammansättningar som har helt andra egenskaper.

Hur vet man att en kemisk reaktion verkligen skett? Vad kan egentligen hända? Låt oss göra några experiment som både väcker förundran och fascination.

För mer information ring 013-14 52 30 eller mejla fenomenmagasinet@linkoping.se

Rulla till toppen