Biologi F-3

Ormar

Ormen har sedan urminnes tider varit symbolen för ondska och ond bråd död, medan den i vissa kulturer har dyrkats. Än idag är ormar en djurgrupp som berör människan på ett alldeles särskilt sätt. Ingen verkar vara likgiltig – antingen avskyr man dem eller så finns där en skräckblandad förtjusning.
Syftet med programmet ”ormar” är att bekanta sig med djurgruppen ur ett biologiskt perspektiv. Anpassning, systematik och fysiologi berörs samt vilka egenskaper som kan göra dem farliga för människan.
Det viktigaste budskapet är dock att förmedla vad de INTE kan. Få djurgrupper är så förknippade med så många myter och vanföreställningar som ormar. OBS! I programmet används levande djur.


Vad blir det för väder?

Hur uppstår väder och vad är det för skillnad på väder och klimat? Hur uppstår växthuseffekten och vilka är växthusgaserna? Varför är inte alla gaser i atmosfären växthusgaser? Programmet tar även upp metoder för att beskriva väder, olika instrument samt omtalade väderfenomen som orkaner, cykloner och tyfoner. Kan människor påverka vädret och i så fall hur? Projektet Earth Hour är ett spännande försök att motverka negativa klimatförändringar där alla kan bidra.


Läskiga kryp!

Många människor bor i städer och kommer mer eller mindre aldrig i kontakt med några djur. På landsbygden får man sedan barnsben vänja sig vid både små och stora djur och därför kunde man kanske förvänta sig en något större acceptans.
I takt med att människan med teknikens hjälp fått möjlighet att färdas vart som helst i världen öppnas möjligheter att få uppleva djurgrupper som man normalt sett aldrig stöter på i sin hemmamiljö.
I massmedia framställs dessa ”farliga” djur på ett ofta överdrivet sätt för att på så sätt väcka intresse. Men hur är det egentligen? Vad är sannolikt att man skulle kunna träffa på i olika situationer och hur stora är riskerna egentligen?
Programmet handlar om spindlar, skorpioner, kackerlackor, skolopendrar, nässeldjur, ormar och annat som kan upplevas som obehagligt. OBS! I programmet används levande djur. 

Från köttbulle till bajs

Alla steg i matspjälkningen både inifrån och utifrån – vad händer egentligen med köttbullen som man stoppar i sig?