Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

4F – NTA

4F – Fenomenmagasinets Försök För Förskolan

Fenomenmagasinet har utvecklat lärarhandledningar och experiment motsvarande NTA för grundskolan, men för förskolan, kring VATTEN, LUFT och LJUD. I samarbete med NTA har vi även arbetat fram materiel kring LJUS.

För att ta del av tema LUFT, VATTEN, LJUD och LJUS måste man först gå en basutbildning i respektive tema innan man får tillgång till temat, material och lärarhandledning, precis som vid övriga NTA-teman. Experimenten kan utföras av barngrupper i åldrarna 2 – 5 år. Många experiment passar även för äldre barn.

NTA – Naturvetenskap och Teknik för Alla

Fenomenmagasinet har skrivit ett samverkansavtal med NTA i samarbete med Kungliga Vetenskapsakademin och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin. NTA står för Naturvetenskap och Teknik för Alla.

Hos oss på Fenomenmagasinet kan du;

  • Gå på utbildningsdag inom de fyra förskoleteman Vatten, Luft, Ljud och Ljus
  • Som NTA-samordnare beställa lärarhandledningar till alla fyra förskoletema.
    Kostnad för lärarhandledningarna är;
    Vatten, Luft och Ljud 180:-
    Ljus 220:-
    Fraktavgifter tillkommer.

För beställning, ring 013-14 52 30 eller mejla fenomenmagasinet@utb.linkoping.se

För utbildning, kontakta oss så kommer vi överens om ett datum, minst 8 deltagare.

Kursupplägg

Drop in och fika kl. 09:00-09:30

Kursen pågår kl. 09:30 –  ca 16:00 på Fenomenmagasinet, Tunnbindaregatan 6, Linköping

I kursavgiften ingår lärarhandledning, kaffe fm+em, lunch samt all förbrukningsmateriel.

Anmälan via er kommuns NTA-samordnare. Minimum 8 deltagare/tillfälle.

Eventuell specialkost anmäles senast 1 vecka innan kurstillfället till Fenomenmagasinet på tele 013-14 52 30 eller mejl fenomenmagasinet@utb.linkoping.se

Välkomna!